Byder velkommen til

RØNDE - Din handelsby på toppen

Kontakt os på

kontakt@roendehandel.dk

SAMMEN STÅR VI STÆRKEST...

Er du medlem? Se medlemsfordele under erhverv

RøndeHandel har 64 aktive medlemmer

Rønde Handel bakker op om ungdoms- og studielivet i 8410

Rønde

Det kendes Rønde for

Natur

Nationalparken
Kort afstand til stranden
Hestehave skoven & Ringelmose skov
Baunehøj

Untitled-1

Untitled-2
Kolonihaverne
Byparken med amfiscene
Fitness i naturen i Byparken og ved Kalø
Nappedam Lystbådehavn (afstand 3 km.)
Mols Bjerge (afstand 8 km.)
Kolind Sund (afstand 12 km.)
Ebeltoft (afstand 19 km.)

Kultur

Kalø Slotsruin
Kalø Gods & Jagtslottet
Bregnet Kirke

Untitled-4
Kultur Hotellet
Biblioteket
Åben Vand – De to tårne ved Kalø Torvet
Første del af Åben Vand projektet. Opmuret i røde teglsten 2012.
Stelen ved Trangbæk
Bronze Stele udført af Gunter Forg. Opstillet januar 1998.
Udsmykningen på vægen ved Mennu
Farverige mosaikker med motiver fra lokalområdet indfældet i vægen mod Birkevej

Untitled-5
Vandrerhjemmet
Egegård
Bregnet sognegård med kordegnekontor, mødelokaler og udstilling af billedkunst
Thorsager Rundkirke ( afstand 5 km.)

Lokal service

Busterminalen – Knudepunkt for bustrafik på Djursland

Untitled-6

Lokalpolitiet for Syddjurs har kontor/udgangspunkt i Rønde

Plejehjemmet

Boligerne ved plejehjemmet

A Huset – Centerbygningen ved ældreboligerne

Velfungerende prisbillig fjernvarmeforsyning

Lokal brandstation derfor kort afstand/tid til brandmandskab er på brandstedet.

Hospis Djursland

Lufthavn ( afstand 12 km)

Særlige forhold

 

Campus Kalø – Mange muligheder for uddannelse

30 minutter til Aarhus C

800 sommerhuse ved Følle Strand

8000 sommerhuse ved Ebeltoft

Skoler og institutioner for børn

Børnehuset Vigen  www.boernehusetvigen.dk

Normeret til og 15 vuggestuebørn og63 børnehavebørn

Børnehuset Moesbakken  www.moesbakken.dk

Normeret til 15 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn

Rønde frie skovbørnehave  www.roendefrieskov.dk

Privat børnehave med plads til ca. 50 børn

Rønde Skole  www.roende-skole.dk

580 elever fordelt på 0 til10 klasse

Rønde Privatskole www.roende-privatskole.dk

7 til 10 klasse

Rønde Privatskole er en gymnasieforberedende, bogligt orienteret og ambitiøs skole med et højt fagligt niveau. På Rønde Privatskole stilles der krav til eleverne, og der forventes en indsats og et engagement ud fra elevens forudsætninger. Der er fokus på den enkelte elevs sociale og faglige trivsel. Eleverne bliver set og hørt på Rønde Privatskole, og hverdagen er præget af tryghed, omsorg og konsekvens. Vi lægger vægt på, at eleven skal møde et miljø, hvor den personlige kontakt er i centrum, og hvor en respektfuld omgangstone er normen. Som elev på Rønde Privatskole er man et navn og ikke et nummer.

Ugelbølle friskole  www.ugelboellefriskole.dk

0 til 6 klasse

På Ugelbølle Friskole har vi højt til loftet og kort til handling! Vi trives med den selvstændighed og det øgede ansvar, som ligger i at være en friskole. Vi bor i en helt ny skolebygning, som skaber de bedst mulige rammer for moderne undervisning og for at sætte barnet i centrum i et forpligtende fællesskab.

Syddjurs friskole  www.syddjursfriskole.dk

0 til 9 klasse

Feldballe friskole  www.feldballe-friskole.dk

Feldballe Friskole er en fri grundskole beliggende i Nationalpark Mols Bjerge. Skolen blev oprettet i 2010 af en flok aktive forældre. Skolen har haft vokseværk og i løbet af de næste to år vil skolen tilbyde en fuld grundskoleuddannelse – 0.-9. klasse. Skolens hviler på tre fundamenter 1) Faglighed – nysgerrighed 2) Fællesskab – glæde 3) Kreativitet – opfindsomhed.

Ungdomsskolen  www.ungsyddjurs.dk

Undervisning, Klubaktiviteter, Ungemiljøer:

Almen undervisning ex.: science, musik, sprog, krop og kultur, styrke,- fitness, spec.uv., jagt, lektiehjælp. Ture/Rejser,        Knallert/traktorkøreskole, Førstehjælp, Bokseskole, Cross, Heltidsundervisning, SSP.

Rønde Gymnasium  www.roende-gym.dk

Rønde Gymnasium er Syddjurs Kommunes offentlige gymnasium, som tilbyder den 3-årige stx-uddannelse. Til skolen er tilknyttet en                  kostafdeling, hvor der bor ca. 80 elever.

Gymnasiet har oplevet stor elevtilgang de seneste år med omfattende nybyggeri til følge, og skolen tilbyder således       tidssvarende rammer for undervisningen.

Samtidig værner vi på Rønde Gymnasium om de værdier og traditioner, som er opstået i løbet skolens snart 100-årige historie:                  Vi lægger især vægt på et studiemiljø, hvor faglig og social trivsel er i centrum, og vi betragter den personlige kontakt til vores elever                  som meget vigtig.

Du kan læse meget mere om skolen på www.roende-gym.dk, og du er altid velkommen til at kontakte os på 86 37 19 77 eller på        kontor@roende-gym.dk

Viden Djurs – Handelsgymnasiet i Rønde  www.videndjurs.dk

Handelsgymnasium Rønde er et af Danmarks nyeste gymnasier grundlagt i 2010. Skolen er en del af VID Gymnasier, der har hovedsæde i Grenaa – i alt er der ca. 700 elever på de to skoler, heraf 150 på Handelsgymnasium Rønde.

På Handelsgymnasium Rønde lægger vi vægt på virkeligsnær og          aktuel undervisning, som kan bidrage til at forstå og agere i den       komplekse verden omkring os. Vi samarbejder intenst med omegnens erhvervsliv og øvrige institutioner om projekter og        temaforløb og forlægger ofte undervisningen uden for klasselokalet.

Kulturskolen Syddjurs  www.kuls.dk

Musik og billedkunst

Rønde Højskole  www.roendehojskole.dk

Rønde Efterskole  www.roendeefterskole.dk

Højskolen på Kalø  www.kalohojskole.dk

Kalø Økologiske Landbrugsskole  www.kalo.dk

Kalø Økologisk Landbrugsskole er beliggende i skovkanten lige ud til Kalø Vig. Skolen er den eneste økologiske landbrugsskole i Danmark og er centrum for uddannelserne Økologisk landmand, Global Organic Farmer, EUX- Landbrug og produktionsleder. En stor del af eleverne bor på skolen og de kommer fra hele landet – for den internationale linje fra hele verden. Skolens lærestab er sammensat af kompetente, vidende og engagerede lærere med både dansk og international baggrund. De er med til at skabe de perfekte rammer omkring elevernes både faglige- og personlige udvikling. For på denne måde,    med fokus på globalisering og internationalisering, at gøre eleverne klar til at komme ud i verden og gøre en forskel indenfor bæredygtig fødevareproduktion.

Vildtforvaltningsskolen www.facebook.com/jaegerforbundet

Vildtforvaltningsskolen hed oprindeligt Jægerskolen og er i dag en del   af Jagtens hus. Vildtforvaltningsskolens uddannelser indgår nemlig i         Danmarks Jægerforbunds samlede uddannelsesudbud, og henvender sig primært til professionelle aktører inden for jagt- og vildtforvaltning.

Vildtforvalteruddannelsen er ét af de uddannelsestilbud der udbydes, og generelt henvender uddannelsesstilbudene sig til jordbrugere der i kraft   af deres professionelle virke, er aktive indenfor praktisk og udøvende naturforvaltning, land- og skovbrug, samt konsulenter/rådgivere, der har   berøring med vildtets forvaltning udførende eller ved at udbrede budskabet.

Danmarks Jægerforbund/Danish Hunters’ Association  Molsvej 34
8410 Rønde

Telefon/telephone +45 88 88 75 06 Mobil/cell +4521945990 nis@jaegerne.dk www.jaegerforbundet.dk

Handel og liberale erhverv

Mange specialbutikker

3 supermarkeder i centrum

Postbutik med mulighed for indbetalinger

Mulighed for at sende og modtage GLS pakker

Salg af klippekort og periodekort til Midttrafik

Apoteksudsalg

Revisorer, advokater, ejendomsmæglere

Lægehuse og et bredt udbud af behandlere

Aktivitetscentre for fysisk træning og behandling

Aktiv handelsstandsforening  www.roendehandel.dk

Mange fællesaktiviteter herunder Hovedgaden som gågade to gange   årligt samt flagalle og julebelysning. Via foreningens hjemmeside er der         henvisning til mange af medlemmernes egen hjemmeside.

Idræt og fritid

 

Rønde Idrætscenter  www.roendeic.dk

Kunststofbanen

Fodboldbaner

Tennisbane

Store og lille hal

Spejlsalen

Multisalen

Pyramiden

Fitness

Mødelokaler

Afvikling af små og store arrangementer (incl. festarrangementer for private)

Mad ud af huset

Handelsgymnasiet

TRIF Thorsager Rønde Idræts Forening www.trif.dk

Fodbold

Håndbold

Gymnastik

Fitness

Løb – Puls 8410

Tennis

Badminton

60+

CK DJURS – Cykel klubben Djurs  www.ck-djurs.dk

Rønde Bordtennis Klub  www.rbt.dk

Rønde Karateklub  www.roende-karateklub.dk

KFUM Spejderne i Rønde      http://nn.spejdernet.dk/gruppe/GustavVasa/default.aspx

KFUM-spejderne tilbyder spejderarbejde for børn fra 0. klasse og opefter.

0.-1. klasse er bævere, 2.-3. klasse er ulve, og 4. klasse og opefter udgør troppen og seniortroppen.

Vi afholder primært vores møder på spejderpladsen bag ved Stark. Her har vi bålhytte, shelters mm.

Rønde Skytteforening Rønde Skytteforening – DGI

 

Nappedam Bådelaug  www.nappedam.dk

Lystbådehavn

Kapsejlere

Kanosejlere

Jollesejlere

Overnatningsplads for autocampere

Korsang i Egegård www.thorsager-bregnet-feldballe.dk

Ungdomskantori og børnekor

Kulturhotellet  www.kulturhotellet.dk

Store sal ca. 200 m2

Lille sal ca. 100 m2

Cafe ca. 100 m2

Mødelokaler

Hjemsted for foreninger og aktiviteter

Kulturskolen Syddjurs  www.kuls.dk

MIR Musik i Rønde  www.musikroende.dk

Syddjurs Egnsteater  www.syddjursegnsteater.dk

Rønde Amatør Teater  www.roendeamatoerteater

Kunstgruppen Djurs  www.kunstgruppendjurs.dk

Kunstnergruppen Rønde  www.kunstnergruppen-roende.dk

Kærnen

Studiecafe for unge som ligger centralt i Rønde og lige ved    busterminalen

Kernen er et gratis tilbud, for uddannelsesaktive unge som enten bor eller studere i Syddjurs, I Kernen har du mulighed for at skabe et nyt og        unikt studie miljø!

Vi kan tilbyde dig:

– Social samvær

– Lektiecafé

– GRATIS internet

– Meget mere, og lige præcis det du ønsker at få indflydelse på

 

Foreninger

 

Eksempler på lokale foreninger:

Distriktsrådet

MIR – Musik i Rønde

Kunstforeningen

Syddjurs Teaterforening

Lions

Rotary

Y-men

Røde kors

Kræftens Bekæmpelse

Åben Vand

Rønde Amatør Teater

Danmarks Naturfredningsforening

Ældresagen  www.aeldresagen.dk/Roende

Ældre Sagen er en medlemsstyret almennyttig forening.

Vi er uafhængige og neutrale i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende –  og bygger på følgende værdier :Nærvær. Indsigt.Handlekraft.

Ældre Sagen Rønde er en afdeling af landsforeningen og vi arrangerer blandt andet: Foredrag og nærvær, udflugter, museumsbesøg, virksomhedsbesøg, julearrangement og heldags busture

Boliger

Områder med grunde i Rønde

Rønde Nord

Rønde Vest – Ladegårdsparken

Områder med grunde i nærområdet

Ugelbølle

Thorsager

Lejeboliger

Djurs Bo www.bodjursland.dk

Randers Bo www.randersbolig.dk

Ældreboliger ved plejehjemmet (Lillerup)

Erhverv

 

PR electronics www.prelectronics.dk

PR electronics er en innovativ virksomhed, der udvikler og producerer elektroniske moduler til signalbehandling og til overvågning og styring af industriprocesser. Virksomhedens produkter og løsninger bliver i dag anvendt af nogle af verdens største globale virksomheder til flere forskellige formål og i forskelligartede og krævende omgivelser.

Størstedelen af virksomhedens salg går til eksport, hvor produkterne sælges via egne datterselskaber i de største lande i Europa, USA og Kina samt via et netværk af forhandlere i mere end 50 andre lande.

PR electronics’ domicil er beliggende i erhvervsområdet i Følle ved Rønde, Syddjurs, hvor virksomheden flyttede til i 1982, og hvor der siden er foretaget flere udvidelser af virksomheden. Der er pt. planer om yderligere udvidelser og dermed konsolidering af den aktuelle lokalisering. Virksomheden har i dag mere end 200 ansatte på verdensplan, hvoraf ca. 130 medarbejdere arbejder på hovedkontoret i Følle, hvilket gør virksomheden til en af Syddjurs Kommunes største arbejdspladser.

Djursland Landboforening www.landboforening.dk

Beskrivelse af Djursland Landboforening

Forening

Djursland Landboforening er en forening for landmænd og landbokvinder, hvad enten man er heltids- deltids- eller hobbylandmand. Foreningens formål er at virke til landbrugets fremme gennem fagligt oplysningsarbejde samt rådgivnings- og servicevirksomhed. Desuden at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser og at tilbyde kulturelle, sociale og faglige arrangementer.

Djursland Landboforening ejer Landbocentret i Følle, hvorfra der udbydes rådgivning til såvel medlemmer som til andre virksomheder, foreninger eller privatpersoner. Hjemmeside: www.landboforening.dk

Rådgivningsvirksomhed

Fra Djursland Landboforenings Landbocentret i Følle udbydes rådgivning og serviceopgaver til såvel landmænd, andre virksomheder, foreninger eller privatpersoner.

Regnskabsafdelingen hjælper med bogføring, sekretæropgaver, momsopgørelse, skatteregnskab og selvangivelse, årsregnskaber, vandværksadministration, lønadministration, dødsboer, rådgivning om sociale ydelser og pensioner, forsikringsrådgivning, skatterådgivning, generationsskifte og ejendomsavanceberegninger.

Juridisk afdeling tilbyder, bredt, juridisk bistand, f.eks. i forbindelse med køb, salg eller udleje af jord og ejendomme, ansættelsesforhold, kontrakter, testamenter, skilsmisse eller tvister.

Promenta A/S, som er ejet af Djursland Landboforening, tilbyder it-løsninger. Promenta er leveringsdygtig i pc’ere, bærbare, skærme, printere, internetopkobling, backup- og serverløsninger samt software-  og hjælper også gerne med at udvikle hjemmeside og gøre virksomheder mere synlige på internettet.

Afdelingen Planteavl tilbyder rådgivning om dyrkning af landbrugsafgrøder via jordbundsanalyser, markbesøg og udarbejdelse af dyrkningsplaner. Derudover hjælper planteavlskonsulenterne med at søge arealtilskud til dyrkning af jorden. En af konsulenterne er specialist i økologisk landbrug.

Konsulenterne i Afdelingen Land, miljø & erhverv rådgiver fx om skovrejsningsplaner og anden beplantning, og kan hjælpe med at skabe gode levesteder for jagtvildt på din ejendom. Desuden tilbydes rådgivning i forbindelse med landboturisme. Og miljøkonsulenterne rådgiver om, hvilke muligheder, man har for husdyrhold.

Landbocentret i Følle

I Djursland Landboforening er afdelingerne under ét tag, på Landbocentret i Følle, og lige meget hvilken form for rådgivning, man søger, behøver man altså kun henvende sig ét sted, Ved løsning af en opgave får man tilknyttet én konsulent, som kontakter andre rådgivere i og uden for huset, når det er nødvendigt.  Læs mere om Djursland Landboforening, aktiviteter og rådgivningstilbud på www.landboforening.dk

Syddjurs Spildevand A/S www.syddjursspildevand.dk

Selskabets formål er at drive spildevandsforsyningsvirksomhed i Syddjurs Kommune og dermed beslægtet virksomhed.Selskabet skal sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

 

Syddjurs Natur- og  Vejservice  www.syddjurs.dk

Administrerer og forvalter kommunens veje og grønne områder,

Kalø Køkkenet www.kalo-kokkenet.dk

Kalø Køkkenet kombinerer elementkøkkenets fordele med den håndværksmæssige udformning og montering.

United Foam Ltd www.unitedfoam.com

Dansk virksomhed med speciale i fremstilling af polyuretan & polyurea systemer.

Med stor erfaring indenfor polyuretan & polyurea produktion er United Foam Aps specialister i at tilpasse skræddersyede systemer til mange typer af industrielle applikationer, støbning, coatings/JetCoat®, samt teknisk isolering indenfor mange brancher.

Ambitionen er at yde kunden den professionelle rådgivning og service, samt   levere de tilpassede systemer.

Der arbejdes for at skaffe

En hal mere ved RIC

Udbygning af Handelsgymnasiet ved RIC

Flere lejeboliger

Flere ældreboliger

Fælles boligprojekt

Etablering af Åben Vand i Hovedgaden